Image

Створення ефективної структури УС. Можливі варіанти

А тепер давай подивимось, як може виглядати учнівське самоврядування. Від чого залежить його структура? І як створити таку структуру, щоб вона була дієвою і зрозумілою? Давай для початку поглянемо, які вони взагалі бувають.

Кожен заклад освіти самостійно визначає структуру органів учнівського самоврядування. Але в Законі України “Про повну загальну середню освіту” (2020р.) зазначено, що вищим органом учнівського самоврядування в школі можуть бути загальні збори всіх учнів школи, учнівська конференція, форум, з’їзд або інший орган, який висуває ініціативи і контролює виконавчі органи самоврядування.

При виборі назви органу учнівського самоврядування важливо зважати на значення термінів. Наприклад, якщо учнівське самоврядування в школі називається учнівським парламентом, цей орган має бути виборним. А якщо органи учнівського самоврядування називаються міністерствами, то потрібно пам’ятати, що це центральні органи виконавчої влади, які не обираються, а призначаються, наприклад, президентом або парламентом. Тому не можна обирати учнів до складу міністерств.

Але перш ніж обирати структуру, потрібно ще з’ясувати, чим ці органи будуть займатися. Адже напрями діяльності безпосередньо пов’язані з вашими потребами. Наприклад, така потреба як спілкування з друзями, обмін інформацією може бути реалізована через комітет зв’язків з громадськістю або центр інформування. Проте варто пам’ятати, що підрозділів не повинно бути багато, тому варто подивитися, які потреби можна об’єднати.

Ще одне важливе питання - зв’язки між окремими підрозділами, які показують рівень співпраці і взаємної відповідальності. Наприклад, найвищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція, відповідно, президент повинен звітувати про свою роботу саме на цій конференції.

Тепер поглянемо, якою ж може бути структура?

Якщо розібралися зі структурами та впевнені в своїх силах, створили нові чи скористалися існуючими - можете одразу перейти за посиланням, аби спробувати організувати поточну діяльність.

Якщо маєте ідеї для розв'язання проблем школи, учнів, чи громади - спробуйте реалізувати проєкт і працювати за проєктним підходом